Ziya Göklap
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Prof. Dr. Mehmet Kaplanın, derslerinde çok sık tekrar ettiği bir sözü vardır: Bir kişi üzerinde yazılmış elli yazı okuyacağınıza, o kişinin kendi eserlerini okuyun. Ziya Gökalpı tanıtan bu çalışma, bu sözün ışığında hazırlandı.   Gökalpın şiirleri yanında, nesirlerinden de kitabın hacminin izin verdiği ölçüde seçme yapıldı. Kitapta şiire ağırlık verilişi, Gökalpın fikirlerini daha iyi yansıtmak içindir. Zira o, şiirlerini de fikirlerini ifade etmek için yazmıştır. Şiiri, fikir yaymanın bir aracı olarak kullanmıştır.   Kitapta onun eserlerinden yapılan seçmeler, tarih sırasına göre verilmiştir. Bir fikir adamı hakkında hüküm vermek için, onun eserlerini tarih sırasına göre okumak ve ondaki fikrî seyri bir bütün olarak görebilmek çok önemlidir. Gökalpın yazdıkları bu sıraya göre okununca, onun hakkındaki pek çok kanaatin yanlış olduğu görülecektir.

Tür:  Edebiyat - Diğer, Edebiyat 
Sayfa sayısı: 224