Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler
Şehir Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Hayatımızın her alanında dolaylı ya da dolaysız olarak etkisini hissettiren siyaset herkesin ilgi duyduğu bir alan olmasa da herkesi yakından etkileyen ve herkesin yaşamında bir şekilde yansımalarını gösteren beşeri faaliyetlerden bir tanesidir. Yerel siyasaet daha çok mikro ölçekte yaşamımızı etkilerken yüksek siyaset daha daha büyük ölçekli siyasi tezahürler üretmektedir. Ancak yerel olanla ilgilenen yerel siyaset yüksel siyasetten bağımsız bir alan olarak düşünülemez. Yerel siyaset genel siyaset için, yüksek siyaset de yerel siyaset için belli girdiler üretir.

Bu düşünceler çerçevesinde elinizdeki çalışmanın ana amacı, farklı siyasal ve düşünsel kimliklere, farklı siyasi ve akademik görevlere mensup kimselerin, yerel siyaset, yerel yönetimler ve kent yönetimine ilişkin düşüncelerini okuyucu ile buluşturmak, yerel siyaset ve genel siyaset´in birbiri ile olan ilişkilerini farklı pencerelerden, değişik bakış açılarıyla sorgulamaktır.

Tür: Siyaset ,  Güncel Siyaset
Sayfa sayısı: 223