Yabancılar İçin Dilbilgisi
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

"Yabancılar İçin Dilbilgisi" adlı bu kitap, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda hazırlanmış diğer dilbilgisi kitaplarından çok farklıdır.   En belirgin farkları şunlardır:   Bu dilbilgisi kitabı resim, fotoğraf, karikatür ve fıkralarla desteklenmiştir. Bu nedenle gerek sözcük öğretimi, gerekse dilbilgisi konularının öğretimi çok kolaylaştırılmıştır.   Kitaba bir Alıştırma Defteri eşlik etmektedir. Alıştırma Defterinde, dili kullanarak öğrenme yönteminin gereği olarak, çeşitli düzeylerde ve yapılarda alıştırmalara yer verilmiştir.   Gerek ders kitabındaki küçük konuşmaları ve fıkraları, gerekse Alıştırma Defterindeki alıştırmaları içeren seskasetleri hazırlanmıştır. Böylece öğrenciye ev ve sınıf çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlanmıştır.   Bu dilbilgisi kitabı, ilk ve tek görsel-işitsel (audio-visuel) dilbilgisi kitabıdır.   (Arka Kapak)

Tür: Eğitim ,  Dil Öğrenimi - İngilizce
Sayfa sayısı: 328