Vücudi Hayal U Yar
Birleşik Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

XVI. yüzyıl, Divan edebiyatının her bakımdan nitelikli eserlerinin ortaya konduğu bir asırdır. Bu durum ağırlıklı olarak hikaye ve destansı konuların işlenişinde tercih edilen mesneviler için de geçerlidir. Bu yüzyıl mesnevilerinde Arap ve İran edebiyatlarında işlenen ortak konuların yanında yeni ve orijinal konular da işlenmiştir. Vücudi de yeni konular işleyen şairlerimizden birisidir.

Vücudi, hayatının büyük bir kısmını XVI. yüzyılda geçirmiş, XVII. yüzyılın başında, 1612 yılında vefat etmiştir. Bu çalışmada, Vücudi'nin hayatı ve edebi kişiliği, Hayal u Yar mesnevisinin tenkitli metni ve eserin incelenmesi ile Vücudi'nin edebiyat tarihimizdeki yerini ortaya koymayı amaçlanmıştır.

Tür: İslam ,  Tasavvuf ve Tarikatlar
Sayfa sayısı: 273