Vilayetname-manakıbı Hacı Bektaşi Veli
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Vilayetname'nin en eski kopyası, Hacı Bektaş Tekkesi'nden gelen kopyadır. Ankara Kütüphanesi'nde bulunan bu kopya, 1034 yılı Rebiüevvelinde yazıldı. Çalışmamızda, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından tıpkı basımı ve çevirisi verilen bu kopya, esas alındı

Tür:  Alevilik - Bektaşilik, İslam 
Sayfa sayısı: 230