Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Ünlü bilgin Abdülbaki Gölpınarlı, bu kitap için yazdığı "Sunu"ta şöyle diyor: "Türkiye´de Mezhepler ve Tarikatler, mezheplerin meydana gelişindeki dini, siyasi, içtimai sebepler, ferdi menfaati körükleyen sömürgen siyasetin, son yüzyıllara kadar kurduğu mezhepler, hatta mezhep altında dinler; hem de uyanlarına "koyun" demekten çekinmeyen, uyanlara, koyunluğu seve seve kabul ettiren dış ve yabancı sömürgenlerin koruduğu uydurma dinler. Tasavvufun bünyeleşmesi, tarikatlerin kuruluşu, tarikatler, tarikatler, tarikatler... Bir değil, on değil, yüz değil; tarikatler, tarikatlerin kolları, kollarının kolları. İzahlarda ana kaynaklara dayanmak, onları incelemek, eleştirmek, değerlendirmek ve hükümlerde tarafsız kalmak. Gerçekten de bu, çok güç bir işti. Bu güç işi başarmaya uğraştık; sanırım ki başardık da... "

Bu kitapta, İslam mezheplerini, bu mezheplerin Türkiye´deki gelişimini, sosyal ve ekonomik hayattaki rollerini, tarikatlerin insani, yahut bağnaz yönlerini adım adım izleyeceksiniz kanısındayız.   (Arka Kapak)

Tür:  Tasavvuf ve Tarikatlar, İslam 
Sayfa sayısı: 294