Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi 21
Antartist Yayıncılık / Art Studio
Bu kitabı henüz oylamadınız

Bu kitap, Türk Fotoğrafçıları Kütüphanesi başlığı ile yayımlamaya başladığımız ve konusunda Türkiye´de ilk olacak dizinin yirminci cildidir.

Her biri, Türk fotoğraf sanatçılarımızın dünden bugüne 40 seçkin eserinden oluşan dizi 2005 yılı sonunda 40 kitaba ulaşmış olacak.

Dizi tamamlandığında sadece bugün için değil gelecek kuşaklar için de önemli bir bellek oluşturacağına inanıyoruz.

Tür: Fotoğraf ve Fotoğrafçılık
Sayfa sayısı: 48