Tezkire
Anka Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Safevîler dönemi, İran tarihinin oldukça renkli dönemlerinden biridir. Bu dönemle ilgili olarak yazılmış birçok eser olmakla birlikte, bu alanla ilgili olarak Türk dilinde yapılmış çalışmaların azlığı ve Safevî tarihi ile ilgili ilk el kaynakların türkçe’ye hemen hemen hiç kazandırılmadığı bir gerçektir. Bu çalıyşmanın en büyük özelliği alanda ilk çalışmalardan biri olması ve bizzat Şah Tahmasb’ın kaleminden çıkmış olmasıdır. Thamsb, döneminin çok az olayını anlatmış kitabında. Ama bu bile tarihe birince elden ışık tutması bakımından önemlidir.

Tür: Tarih ,  Osmanlı Dönemi
Sayfa sayısı: 104