Siyaset
Adres Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Bu kitap, tartışmasız kendi türünün en iyi kitabıdır, ve dikkat çekici şekilde, ikinci baskı birinciden de iyidir. Analitik gayretin ve usta yazarlığın üstün bir birleşimi olarak, Siyaset, her ciddi öğrenci için vazgeçilmez kaynaktır. Siyasetle uzaktan ilgili olanları dahi heyecanlandıracak ve ilgilendirecek bir çalışma.   Prof. Jun Tonge-Salford Üniversitesi

Kitapta şunlar yer alıyor:   Anahtar konuların her bölümün başında açıklandığı, yardım edici, ayrıntılı bölüm özetleri   Tartışmayı teşvik edici sorular   Açıklanmış ve basitçe izah edilmiş temel kelimeler ve kavramlar   Siyaset düşünürleriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler   Daha fazla okuma önerileri   Siyasal terimler sözlüğü

Tür:  Siyaset - Diğer, Siyaset 
Sayfa sayısı: 643