Prof. Dr. Mustafa Özbalcı Armağanı
Birleşik Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

İÇİNDEKİLER

Önsöz * 7

Armağan Kitap Daveti * 9

Prof. Dr. Kaya Bilgegilin Mektubu * 13

I. TANIKLIKLAR

GÜLSÜM TARAKÇI GÜL * Geçmiş Zaman Olur Ki * 19

MEHMET AYDIN * Dert Daima Mevâniden Söyletir * 24

ŞABAN SAĞLIK * Yaşarken Anılmak yahut Bir Tanışmanın Öyküsü * 27

ŞAHİN KÖKTÜRK * Bir Şahsiyet Abidesi * 34

FİKRET USLUCAN * Eğitime ve Gençliğe Adanmış Bir Hayat: Prof. Dr. Celâl Tarakçı * 40

MUSTAFA AYYILDIZ * Hatırda Kalanlar * 53

HÜSNİYE ZAL MAYADAĞLI * Hocam Celâl Tarakçıyı Anlatmak * 56

  RUHİ İNAN * Hay Vah Hay * 58

  DİNÇER EŞİTGİN * Birkaç Anı Aralığından: Prof. Dr. Celâl Tarakçı * 61

II. PROF. DR. CELÂL TARAKÇIYA İTHAF EDİLEN MAKALELER

RAMAZAN GÜLENDAM * İdealist Bir Bilim Adamının/Hocanın Gözüyle Üç İdealist Edebiyatçımız: Mehmet Âkif, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin * 69

FİKRET USLUCAN * Edebiyat Tarihimizin Unuttuğu Bir İsim: Ali Zeki Bey ve İmlâ Üzerine Koparılan Bir Fırtına * 93

  MUSTAFA AYYILDIZ * Fazıl Ahmet Aykaçın Kırpıntı Adlı Hatıratında Âkif ve Gökalp * 99

  AHMET CÜNEYT ISSI * Ömer Seyfettinin Başlıkları Altına Bazı Notlar Düştüğü Hikâyeleri Hakkında * 102

YAVUZ BAYRAM AVNİ ERDEMİR * Hazân Gazeline Farklı Bir Bakış * 111

ŞEYMA BÜYÜKKAVAS KURAN * Uyumuş da Güllere Boyanmışların Gözü Yaşlı Anneleri ya da Rasim Özdenörenin Anneleri * 124

ALPAY DOĞAN YILDIZ * Bir Ayağı Tarihîde Bir Ayağı Güncelde Bir Roman: Fatma Aliye: Uzak Ülke * 145

GÜLCAN B. ÇOLAK * Kurmacalar Evreninde Gözler * 154

SELÇUK ÇIKLA * Mehmet Âkifin Vatan Coğrafyası * 172

DİNÇER EŞİTGİN * Mustafa Kutlu Hikâyelerini Tasnif Denemesi * 186

  PATRICK COLM HOGAN (Çev.: ADEM ÇALIŞKAN) * Irk-Merkezlilik ve Edebiyat Teorisi Düşüncesi * 195

  III. PROF. DR. CELÂL TARAKÇI BİYOGRAFİSİ VE ÇALIŞMALARI

  ************

  PROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCI ARMAĞANI

İÇİNDEKİLER

Önsöz * 7

  Armağan Kitap Daveti * 9

  I. TANIKLIKLAR

  RAMAZAN GÜLENDAM * Öğretmen ve Öğretmenlik Hakkındaki Görüşleriyle Prof. Dr. Mustafa Özbalcı * 13

ŞAHİN KÖKTÜRK * Bir Azim ve Mücadele İnsanı: Mustafa Özbalcı * 26

MUSTAFA AYYILDIZ * Hatırda Kalanlar * 32

FİKRET USLUCAN * Eğitime ve Gençliğe Adanan Bir Hayat: Prof. Dr. Mustafa Özbalcı Hocamızı Anlamak ve Anlatmak * 35

DURSUN ALİ TÖKEL * Bir İdealizm Abidesi Mustafa Özbalcı Hocam İçin * 42

AHMET CÜNEYT ISSI * Hocam Mustafa Özbalcı * 50

EMİNE ÇELEBİOĞLU * Mustafa Özbalcı Hocam * 53

DİNÇER EŞİTGİN * Birkaç Anı Aralığından: Prof. Dr. Mustafa Özbalcı * 57

  II. PROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCIYA

İTHAF EDİLEN MAKALELER

  MEHMET AYDIN * Edebiyat Metnine Bakmak * 65

MUSTAFA AYYILDIZ * Gökalpin Mektuplarını Yeniden Okumak ya da Farklı Bir Gökalp * 72

YAVUZ BAYRAM - AVNİ ERDEMİR * Manzum Metinlerin Tahlilinde Ontolojik Yöntem * 76

AHMET CÜNEYT ISSI * I. Yeni Kuş Ve Bulut Şiirinden Nasıl Görünür ya da Pozitivist Bir Manifestonun Negativist Bir Şiir Ekseninde Yeniden Değerlendirilmesi * 90

ŞEYMA BÜYÜKKAVAS KURAN * Peyami Safanın Sözünü Emanet Ettiği Kişiler * 96

ALPAY DOĞAN YILDIZ * Haldun Tanerin Yalıda Sabah Hikâyesini Metin Merkezli Okuma Denemesi * 108

DİNÇER EŞİTGİN * Yalnızızda Bir Hayal Ülke: Simeranya * 115

SELÇUK ÇIKLA * Her Yönüyle Yahya Kemalin Şiiri * 125

FİKRET USLUCAN * Türklerin Geliştirip Hat Sanatına Hediye Ettiği Bir Yazı Türü: Dîvânî * 136

D. G. MYERS (Çev.: ADEM ÇALIŞKAN) * Edebiyat Teorisi Öğretimi Üzerine * 145

  III. PROF. DR. MUSTAFA ÖZBALCI BİYOGRAFİSİ VE ÇALIŞMALARI   

Tür: Edebiyat ,  Mektup - Günlük
Sayfa sayısı: 464