Mesnevi Tercemesi ve Şerhi 3-4
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Şark-İslam Klasik Edebiyatının eşsiz eserlerinde Mesnevi, yazıldığı tarihten itibare Doğu´da-Batı´da, birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan şerhler, asli nüshaya dayanılmadan, ana kaynaklara baş vurulmadan, kısacası, bugünkü tahlil ve intikad metodlarına uyulmadan meydana getirildiğinden, yazıldıkları çağlara hitab edebilmişlerdir.

Tür: İslam ,  Tasavvuf ve Tarikatlar
Sayfa sayısı: 664