Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Bu kitapta, yazarın pozitivist gelenekte ´´ sosyal bilimler´´, hermeneutik geleneğinde ´´tin bilimleri´´ ve Yeni Kantçı gelenekte ´´kültür bilimleri´´ adlarıyla anılan bilimlerin felsefi açıdan temellendirilmesi konusundaki çabaları betimleyen ve tartışan yazıları ile kültür felsefesine ilişkin yazıları yer alıyor.   ´´Kültür Bilimleri´´ ve ´´Kültür Felsefesi´´ başlıklı iki bölümden oluşan kitapta ele alınan problematiğin anlaşılmasında ve irdelenmesinde katkıları olacağı düşüncesiyle W.Dilthey´ ın ´´Tin Bilimlerine Giriş´´ adlı yazısı ile E. Cassirer´ in ´´Kültür Felsefesinde Doğalcı ve İnsancı Temellendirme´´ adlı yazısının çevirilerine de yer verildi.   Kitapta, insanın hem kültürü yapan, hem kültürce yapılan bir varlık olduğundan hareketle, kültür bilimlerinin (tin bilimleri, sosyal bilimler) ve kültür felsefesinin doğa bilimleri ve doğa felsefesine göre önceliği vurgulanıyor; kültüre yaklaşımda doğalcılığın ve doğa bilimci tutumun tarihsel ve hermeneutik açıdan eleştirisi yapılıyor.

Tür:  Çağdaş Felsefe, Felsefe - Düşünce 
Sayfa sayısı: 255