Kimliğimi Unuttum
Akyüz Yayın Grubu
Bu kitabı henüz oylamadınız

- Sanatsal ve estetiksel olmanın yanında, daha çok mantıksal (kuramsal) olmaya özen gösteren kurgusal gözlemler ve düşünceler...

- Aşkınlığı yürüme savında olan bir yazıncının estetiksel biliçlenme sürecini izlerken, yazınsal dialektik gerçekliği gözardı etmemesi gerekli.. (Belki de daha önemli bir nokta da şudur.)

- Sanat bir başkaldırıdır bir yaratımdır bilimin, felsefenin, tarihin (duyguların) gerçekliğine bir ritim bir medodi bir denge katar.

- İşte bu nedenle diyorum ki:

Bilcümle sanatın-estetiğin amaca, insansal etkinliğin doğasına yürümek, doğasını yaşamak olmalı!..

- Yine de böyle bir kitabı M. Öz yazdığı için onu kutluyorum... Aslında böyle bir kitap "evrensel bir dille" yazılmış olmalıydı... Evrensel bir öz taşımasından dolayı elbette ki!.. Yazınsal yapıtlarda öz, bir süreklilik olarak felsefenindir... Düşlemsel kurgular, söylem teknikler, (artistik soyutlamalar) somut usun ürünü olarak sonradan gelirler...   - Sami Gürel-

Tür:  Roman - Günümüz, Edebiyat 
Sayfa sayısı: 235