İslâm Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler
Anka Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Toshihiko Izutsu, otuzun üzerinde dili sorunsuz ve akıcı bir şekilde konuşup anlayan, otoritesi dünyaca kabul edilmiş bir dil dâhîsidir. Bu yeteneği sayesinde, Uzak Doğu, Batı ve İslâm düşünce sistemlerini yakından inceleme fırsatı bulan Prof. Izutsu, bu düşünce sistemlerini karşılaştırmalı bir felsefe anlayışı ile ele alarak eşsiz iç görülerini çeşitli eserlerinde sergilemiştir.   Elinizdeki kitap, Izutsunun Mistik İslâm Düşüncesi üzerine yazdığı en önemli makalelerinin toplandığı bir eserdir. Izutsu burada, vahdet-i vücûd, her an ve sürekli yaratma, tecellî ve varoluş gibi anahtar kavramlar çerçevesinde ele aldığı mistik iç görünün derûnî yapısını deşifre etmektedir. Bununla kalmayıp, İslâm düşüncesinin esoterik boyutunu temsil eden sûfî tecrübeyi, Veda düşüncesi, Mahayana Budizmi, zen Budizmi, Arketipsel Psikoloji ve Modern Egzistansiyalizm gibi (dinî, düşünsel ve bilimsel) çeşitli yaklaşımlarla karşılaştırmaktadır. Dolayısıyla, insan bu kitabı okurken, içlemi derin, kaplamı ise geniş ve kuşatıcı olan bir bilgilenme süreci yaşamanın yanı sıra, kişiyi derinlere ve ötelere götüren transandantal bir yolculuk da yapmaktadır.   

Tür:  İslam Üzerine Yazılar, İslam 
Sayfa sayısı: 208