İngilizce Deyimler
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Orta ve ileri derecede öğrenciler için yazılmış ve her zaman beğenilmiş olan bu başvuru kitabının beşinci baskısı öncekierden daha öğretici, daha kullanışlı ve daha güvenilirdi. İngilizce Deyimler kitabında üç binin üzerinde deyim anlatılır ve bunlar çağdaş, örnek cümleler içinde kullanılarak açıklanır.   Bu düzeltilmiş baskının belli başlı özellikleri şunlardır:   # günlük konuşmalarda kullanılan deyimlere yapılan ekler   # daha az yaygın olan deyimlerin kaldırılışı   # konuşma dilinde kullanılan birçok yeni örnekler   # daha iyi anlaşılan endeks   # geliştirilmiş, daha açık plan   Korunmuş özellikler ise şunlardır:   # deyimin etraflıca anlatımı   # birçok deyimlerin dilbilgisi kurallarına göre gruplara ayrılması   # özel durumlarda (örneğin iş, yolculuk, telefon etme, alış veriş) kullanılan deyimlere ayrılmış bölümler   # belirli konulardaki (örneğin renkler, hayvanlar, vücudun kısımları) anahtar sözcüklerle oluşmuş deyimlere ayrılan bölümler   # cümleciklerden oluşuş fillerin anlatımı ve yapıları   Bu kitapta bulunan deyimlerin uygulanması için iki alıştırma kitabı basılmıştır:

Tür: Eğitim ,  Dil Öğrenimi - İngilizce
Sayfa sayısı: 680