İmla (Yazım) Kılavuzu
İnkılâp Kitabevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Kullanımda bir sözcüğün yalnız anlamını bilmek yeterli değildir. Sözcük, bir konuşmada kullanılacaksa doğru söylenmesi kadar doğru yazılması da gerekir.   Günümüzde, Türkçe´ye, Arapça, Farsça ve diğer yabancı dillerden girmiş sözcüklerden bazılarının, yanlış yazıldığı sık sık görülmektedir. Onun için bu kılavuzda bu tür sözcüklerin doğru yazılımları gösterilmiştir.

Tür: Başvuru - Kaynak ,  Sözlükler
Sayfa sayısı: 559