İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri (2 Cilt) - Başlangıçtan Atatürk'e
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği
Bu kitabı henüz oylamadınız

Türk toplumsal ve siyasal yapısı Asya´da biçimlendi. Bu yapı içinde Oğuz Türkleri, Büyük Selçuklu Devleti´ni kurdular. Ancak, egemen çevrelerin yabancılarla bütünleşip kozmopolitleşerek devletin kurucuları üzerinde baskı ve sömürü düzeni kurmaları üzerine, ayaklanan Oğuzlar ve bu devletin yıkılmasına yol açtı. Aynı süreç, bu kere Anadolu Selçukluları´nda yaşandı. Osmanlı Devleti ise, kısa sürede bir Türk devleti olmaktan çıkarak devşirmelerin ve giderek emperyalizmin işbirlikçileri gayrimüslimlerin eline geçti. Artık, Türkler Etrak-ı bi-idrak yani kafasız, idraksız Türkler diye nitelendiriliyor, sömürülüyor ve kitlesel kırımlara uğratılıyorlardı. Ne var ki, Anadolu Türkleri, bu baskıya ve zulme boyun eğmediler, direndiler, kendilerine yabancılaşan devlete arka arkaya başkaldırdılar. Kimi zaman Osmanlı ordularını yenilgiye uğrattılar ama sonunda hep kırıldılar, çocuk ve kadın denilmeden kılıçtan geçirildiler. Ama en sonunda Mustafa Kemal Paşa´nın önderliğinde başarıya ulaşarak Osmanlı Devleti´ni tarihe gömdüler. Çünkü, Ulusal Kurtuluş Savaşımız, aynı zamanda Osmanlı´ya karşı da yapılmıştı ve onun içindir ki aynı zamanda Anadolu İhtilali olarak anılıyor.

Tür: Tarih ,  Dünya Devrimler Tarihi
Sayfa sayısı: 1032