C.H.P.'nin Ülküsü
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği
Bu kitabı henüz oylamadınız

Kemalist Devrim´in kültür ve eğitim kurumu olan ve C.H.P. tarafından kurulan Halkevleri´nin aydın kesime yönelik olarak 1933-1950 arasında Genel Merkezi´nce yayınlanan Ülkü dergisi, Devrim´in ideolojisini kökleştirmek, gündemdeki olayları Kemalizm açısından ele alıp işlemek, yorumlamak görevini üstlenmişti. Adı, "ideal" sözcüğü karşılığı olarak Atatürk tarafından konulan Ülkü, bu niteliği ile aynı zamanda C.H.P.nin de yayın organıydı. Derginin "ülküsü", Türk toplumunu çağdaşlaştırmak, Atatürk´ün gösterdiği hedeflere doğru ilerletmekti. Doç.Dr.Mustafa Oral, bu kitabı ile bir yandan C.H.P.nin ve Halkevleri Genel Merkezi´nin Kemalist Devrim anlayışını okura sunarken, bir yandan da Atatürk´ün ölümünden sonraki süreçte partinin kültür siyasasındaki ve devrim anlayışındaki değişimlere ışık tutuyor.

Tür:  Siyasal Hayat - Türkiye, Siyaset 
Sayfa sayısı: 168