Açıklamalı-Örnekli-Alıştırmalı Hollandaca Dilbilgisi
Kurmay Yayınevi
Bu kitabı henüz oylamadınız

Bu kitapta Hollandaca dilbilgisine dair bilinmesi gereken her konu yer almaktadır.

Okuyucunun kolay anlayabilmesi için konular kısa, anlaşılır tümcelerle açıklanmış, tablolar ve örnek tümcelerle konu anlatımları desteklenmiştir. Ayrıca karşılaştırma yapılabilmesi açısından örnek tümcelerin Türkçe karşılıkları parantez içinde verilmiştir. Örneklerin ardından gelen alıştırmalarla okuyucunun öğrendiklerini kontrol etmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Her düzeye yönelik olarak hazırlanan bu çalışma, Hollandaca öğrenmeye yeni başlayanlar ile bu dili belirli bir seviyede bilenler için iyi bir kaynak kitap niteliğindedir.

Tür: Eğitim ,  Dil Öğrenimi - Diğer Diller
Sayfa sayısı: 312

Yazarın Diğer Kitapları

Tüm 'Muzaffer Demirtaş' kitapları