Ab'ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye'nin Kimlik Problemleri
Adres Yayınları
Bu kitabı henüz oylamadınız

Türkiyenin Avrupa Birliğine entegrasyon sürecini, kimlik parametresi çerçevesinde, doğru bir biçimde anlayabilmek için Türkiyenin ikiyüz yıllık Batılılaşma macerası ile Avrupa Birliğine üyelik süreci arasında güçlü bir bağ kurmak kaçınılmazdır. Aslında üyelik süreci, modernleşmenin tek yolu olarak algılanan Batılılaşmayla gerçek bir yüzleşmeyi ifade etmektedir.Türkiyenin modernleşme süreci ile Avrupanın ortak kimlik oluşturma çabalarının tarihçesinden yola çıkarak, Türkiyenin Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinin her iki taraf açısından da ortaya çıkması muhtemel sonuçları üzerinde saptamalarda bulunma amacını taşımaktadır.

Tür:  Avrupa Birliği, Siyaset 
Sayfa sayısı: 194